Museums

Jiangsu (Nanjing) Taineng World Famous Car Museum

No. 7 Ruanjian Avenue, Yuhuatai District, Nanjing City, Jiangsu Province.
This is not  a museum, it is a regular second hand car trader. People swap their luxury cars here.