CMVDC Newsletter Number 139

Lewei is a new make from Yogomo, electric vehicles which appeal to the young drivers. You can find these in the Electric Vehicle Catalogue.
July 2016

Dear Friends,

New cars in our ON-LINE CHINESE CAR CATALOGUE the models: Beijing Weiwang M50F, (Shanghai-GM) Chevrolet Cruze XL, Zhongxing Big Pickup. 

In our second catalogue, the CATALOGUE OF CHINESE ELECTRIC CARS we added this month the manufacturers Aimeng, Aoertong, Changfan, Fangtian, Guangda, Guangtong, Hongxing, Jiexiangma, Jimeirui, Jinuo, Lewei, Luzhou, Nanfang, Senyuan, Shaolin, Weimeng, Wolong (Vorlon), Xingyu, Xinoupeng, Xinqi'ao, Yasheng Yangguang, Zhixuan; and new models from : Dexing, Dinaite, Dongrui, Fulu, Haiquan, Hexun, Jujie, Kaimali, Kawei,  Sendi, T-King, Wangpai, Xingsheng, Yintai, Yuesun, Zhongke. 

Many greetings! Erik

China Motor Vehicle Documentation Centre
Erik van Ingen Schenau